Marszałek Polski Józef Piłsudski - dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Pokazał jak budować silne Państwo.
Sobota , 24 lutego 2018 r.

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ NA ROK 2018
Wieści z Koszalina z 18 marca 2017 roku.

V-lecie Jubileuszu powstania Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Koszalinie…

Drodzy, Koledzy, Przyjaciele,
Panie i Panowie Oficerowie – Piłsudczycy…

Tak… To już 5 lat jak istnieje Okręg Środkowopomorski Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polski w Koszalinie. Krótki rys powstania Okręgu trafnie nakreśliła w Tygodniku Koszalińskim „Miasto” redaktorka Pani Małgorzata Durska ze wspaniałym zdjęciem pokazującym na pierwszym planie Prezesa Zarządu Krajowego Związku Pana Generała Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Władysława Śliwę z oficerami Zarządu Krajowego i innymi delegacjami składających kwiaty pod pomnikiem Marszalka Józefa Piłsudskiego.


Przesłanie wielkiego Polaka jakim był Józef Piłsudski, jego testament nadawał ton powstaniu Naszej Organizacji a ”Motto” na Koszalińskim pomniku Marszała było drogowskazem w okresie tworzenia Związku, cyt. ”Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek” – pokazał jak budować silne Państwo. Nowych członków połączyła idea Marszałka, chęć aktywnego uczestnictwa w kultywowaniu Piłsudczykowskiej i niepodległościowej tradycji w wychowywaniu młodego pokolenia w duchu wartości nadrzędnych dla państwa i narodu widzianej w tradycji i czynach narodowowyzwoleńczego symbolu jakim stał się Józef Piłsudski. Marszałek stał się symbolem kierunku działania dla ludzi szukających Polski silnej, ambitnej, suwerennej i dzielnej. Być piłsudczykiem tzn. propagować czyny i myśli państwotwórcze Józefa Piłsudskiego, dbać aby postać Marszałka twórcy umiłowanej OJCZYZNY wrastały w narodową pamięć i stały się wzorcem - drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków – TO NASZA MISJA, to krzewienie idei Marszałka Wielkiego Polaka, Męża Stanu. Dewizą Naszego Związku jest hasło wypisane na sztandarze „Bóg Honor i Ojczyzna” – jako wzór męstwa i chwały narodu polskiego.

Dzisiejsze „Wieści z Koszalina” można podzielić na kilka epizodów…

- 17 marca 2017 roku – posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP w Domu Wczasowym „REWITA” w Unieściu k. Koszalina; wg oddzielnego planu,
-18 marca 2017 roku o godz. 10.00 złożenie kwiatów przez Prezesa Zarządu Krajowego Związku Pana Generała Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Władysława Śliwę oficerów Zarządu Krajowego pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. (Bardzo ładne zdjęcie w koszalińskim tygodniku „Miasto” i artykuł Pani redaktor Małgorzaty Durskiej),
- 18 marca 2017 roku o godz. 10.30 udział członków Związku Piłsudczyków R.P. przy asyście Orkiestry Wojskowej z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie w Mszy Świętej w Intencji Józefa Piłsudskiego i Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków w Koszalinie z okazji V-tej rocznicy jego powstania w Kościele Garnizonowym w Koszalinie. Mszę Świętą odprawił kapelan ks. Mariusz Śliwiński a Homilię wygłosił Duszpasterz Związku Piłsudczyków Ks. Infułat Marian Próchnik,
- 18 marca 2017 roku o godz. 11.45 – odsłonięcie i poświęcenie ekspozycji dedykowanej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Sali Tradycji (Historii) 8-go Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Odsłonięcia pamiątkowej Tablicy Marszałka dokonali:
- Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pan Generał Związku Piłsudczyków Stanisław Władysław Śliwa w asyście:
- Dowódcy 8-go Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego - płk dypl. Andrzej Mentla,

a poświęcenia Bożego dokonali,
- ks. płk dr Mariusz Śliwiński - kapelan koszalińskiego garnizonu,
- ks. Infułat kmdr dr Marian Próchniak - Duszpasterz Związku Piłsudczyków.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod Tablicą Pamiątkową Marszałka. Najbardziej zaangażowanych udekorowano medalami V-lecia powstania Związku. Główne Uroczystości nastąpiły w Muzeum OPL. Apel rozpoczęto od marsza generalskiego i złożenia meldunku przez prowadzącego uroczysty Apel – płk Związku Piłsudczyków RP Andrzeja Witka. Meldunek przyjął Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Generał Związku Piłsudczyków Stanisław Władysław Śliwa.

Orkiestra Wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odegrała Hymn Państwowy Mazurka Dąbrowskiego, a następnie Hymn Piłsudczyków „My Pierwsza Brygada”. Dokonano poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi J. Piłsudzkiemu.
Po złożeniu wiązanek kwiatów Orkiestra Wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odegrała „tremolo” a na trąbce …”śpij kolego w ciemnym grobie”… Prezes Okręgu powitał zaproszonych gości.
- Odczytano decyzje i uchwały o wyróżnieniach. Decyzje odczytał Sekretarz Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków w Koszalinie – ppłk Związku Piłsudczyków RP Eugeniusz Romanów.

Z okazji V-tej rocznicy powstania Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków w Koszalinie wyróżniono członków Związku Piłsudczyków przez:
- wręczenie odznaczeń,
-uhonorowani białą bronią,
-mianowania na kolejny stopień oficerski ZPRP,
- przekazania pamiątkowych medali z okazji jubileuszu V-lecia powstania Związku, oraz nadanie odznaczeń resortowych i związkowych.
Ceremonii wręczania dokonał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Generał Związku Piłsudczyków Stanisław Władysław Śliwa w asyście:
- gen. bryg. Związku Ryszarda Tarnowskiego, Honorowego Prezesa Związku Piłsudczyków R.P. Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie,
- gen. bryg. Związku Włodzimierza Warchalskiego Prezesa Związku Piłsudczyków R.P. Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie.

W wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrali:
- Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Generał Związku Piłsudczyków Stanisław Władysław Śliwa,
- ppłk ZPRP – Zbigniew Perzyński Prezes Światowego Związku Armii Krajowej w Koszalinie,
- płk Jerzy Kurowski - Prezes Stowarzyszenia i Kombatantów Misji Pokojowych ONZ nr 18 w Koszalinie,
- płk Józef Kisielnicki – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
- Piotr Zientarski-Senator RP, oraz posłowie: Stanisław Gawłowski (PO), Stefan Romecki (Kukiz-15), wiceprezydent miasta Koszalina Andrzej Kierzek, kpt. ZPRP Ireneusz Szeliga i inni.
W dawnym Klubie Centrum Sił Powietrznych w Koszalinie wysłuchano koncertu chóru z Barwic „Chwytaj Dzień”, który zaprezentował wiązankę pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich pod dyrekcją Janusza Piotra Kowalkowskiego. Uczestnicy spotkania z apetytem dokonali degustacji żołnierskiej grochówki, pito przygotowaną wcześniej kawę i herbatę, wspomnień było co nie miara. Przy stolikach spotkali się dawni koledzy i przyjaciele w większości w żołnierskich mundurach, a teraz należących do Związku Piłsudczyków. W wystawach poświęconym odznaczeniom państwowych, wojskowych, regionalnym i innym na wyżynach żołnierskiego kunsztu zaprezentowali się panowie: Kazimierz Waliszewski, Jan Stanisław Dąbrowa.

Prezes Okręgu gen. bryg. Związku Włodzimierz Warchalski - Serdecznie z całego serca podziękował wszystkim, szczególnie tym którzy pomogli przygotować Nasze dzisiejsze spotkanie, a swoją obecnością i działaniem przyczynili się do uświetnienia V-tej rocznicy powstania Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków w Koszalinie. Dziękuję Wszystkim…

Zapraszam do Galerii zdjęć >>>

gen. bryg. ZPRP Włodzimierz Warchalski
Prezes Związku Piłsudczyków R.P.
Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie.

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY.
DO KOŃCA ROKU CZEKAJĄ NAS NOWE WYZWANIA:


1/ Dążyć do najszerszego upowszechnienia wiedzy historycznej, szczególnie wśród młodzieży. Przywracać właściwą ocenę tradycji oręża polskiego i wysiłku zbrojnego żołnierza polskiego oraz społeczeństwa. Upowszechnienie tradycji Wojska Polskiego i krzewienia postaw patriotycznych poprzez partnerstwo działań z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie - oddział w Koszalinie.

2/ Wykorzystując znamienite rocznice, tj. 150-lecie urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz XXX-lecie utworzenia ZPRP-TPJP powinniśmy walczyć o zachowanie piłsudczykowskiej tożsamości.

3/ Przetworzyć nowe zmiany w statucie ZPRP na grunt codziennej działalności w pracy z młodzieżą szkolna wykorzystując „żywą lekcję historii", konkursy, wystawy, wycieczki i inne formy. Uaktywnić członków społeczności piłsudczykowskiej do pracy na rzecz Związku.

Uwaga!
Medale i inne odznaczenia przyznane przez Zarząd Związku Piłsudczyków są do odbioru u Skarbnika Związku (dla tych co wnieśli stosowne opłaty)
– kpt. Związku Kazimierza Serkowskiego. Kontakt telefoniczny: 500023412

ZAPROSZENIE16.01.2017 - WIEŚCI Z KOSZALINA


W dniu 16 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków R.P.

Na posiedzeniu:
1) Zatwierdzono Ramowy Plan Zamierzeń Związku na 2017 r.;
2) Przedstawiono scenariusz obchodów Jubileuszu V-lecia powstania okręgu;
3) Postawiono zadania dla osób funkcyjnych – członków Zarządu;
4) Przyjęto trzy Uchwały dotyczące:
- wyróżnienia odznaczeniami związkowymi i mianowaniem na wyższe stopnie związkowe,
- dotyczącą dofinansowania członków szyjących mundury legionistów,
- dofinansowania zabezpieczenia logistycznego dwóch konkursów pieśni patriotycznych, legionowych i wojskowych oraz limitu km przeznaczonego na działalność statutową;
5) Przyjęto sprawozdanie finansowe skarbnika Związku;
6) W wolnych wnioskach wrócono do członków którzy zalegają ze składkami na dany rok § 20 statutu.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:
Prezes Włodzimierz Warchalski
Wiceprezes Piotr Zientarski
Sekretarz Eugeniusz Romanów
Skarbnik Kazimierz Serkowski
Członkowie:
- Andrzej Witek
- Zenon Dropko
- Ireneusz Szeliga
- Janusz Kowalkowski


PREZES ZARZĄDU
Okręgu Środkowopomorskiego ZP RP
gen. bryg. Związku Włodzimierz Warchalski

12.01.2017 - WIEŚCI Z KOSZALINA


Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków R.P.!

Z Nowym 2017 Rokiem rozpoczynamy kolejny już piąty, jubileuszowy rok działalności naszego Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.
10 stycznia br. uczestniczyliśmy jako współorganizatorzy w ceremonii otwarcia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, będącym filią Dęblińskiego Muzeum Sił Powietrznych, łącznie z wernisażem wystawy pt. „Historia Polskiej Broni Przeciwlotniczej” w składzie:
- Prezes ZPRP-TPJP gen. bryg. Związku Włodzimierz Warchalski,
- Sekretarz ZPRP-TPJP ppłk. Eugeniusz Romanów,
- Skarbnik ZPRP-TPJP por. Kazimierz Serkowski.

Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jako gospodarz uroczystej gali powitał zaproszonych gości: "Jako historyk – muzealnik oraz przewodnik turystyczny pozwolę sobie na refleksję jaka towarzyszy mi po 20 latach pracy jako animatora życia kulturalnego. Mam nadzieję, że dzisiejszy wernisaż ucieszy wszystkich, którym bliska jest misja opieki nad skarbami historii i kultury. Ufam, że nasza praca znajdzie życzliwe zrozumienie i szacunek wśród tych, którzy tworzyli historię tego miejsca. Każdy z pracowników włożył kawałek siebie byście Państwo odwiedzając Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie poczuli się szczególnie. My dzisiaj czuliśmy się wyjątkowo. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, co powtarzam po dwakroć, gdyż zaskoczyliście nas Państwo frekwencją i ciepłem z jakim przyjęliście wystawę”.

Następnie głos zabrał zaproszony na uroczystość Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON – Sławomir Frątczak jako doświadczony muzealnik i bezpośredni zwierzchnik placówek muzealnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej wygłosił słowo wstępne, doskonale ujmując uczucia, jakie towarzyszyły uczestnikom uroczystości – radość - „Nic nie sprawia większej przyjemności muzealnikowi jak tworzenie nowej wystawy”.

W uroczystości otwarcia Muzeum uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:
- Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Paweł Michalak, Dyrektor Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie,
- Przemysław Krzyżanowski, Wiceprezydent Miasta Koszalina,
- Ryszard Tarnowski, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie, Honorowy Prezes Związku Piłsudczyków R.P. Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie
- generałowie Wojska Polskiego w osobach:
˃ gen. bryg, Zenon Werner,
˃ gen. bryg, Witold Niedek,
oraz dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Koszalińskiego w osobach:
˃ płk. dypl. Dariusz Sienkiewicz, komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie,
˃ płk. dypl. Piotr Kłosiński, komendant 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie,
˃ płk. dypl. Andrzej Mentel, dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie,
˃ ppłk. dypl. Robert Hryckowian, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie,
a także: przedstawiciele szkolnictwa wyższego w Koszalinie, szkół i organizacji pozarządowych i mieszkańcy Koszalina.

Po powitaniu przybyłych gości Z-ca Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie dr płk Andrzej Szmania przedstawił ekspozycję prezentującą uzbrojenie i sprzęt będący na wyposażeniu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie od początku ich istnienia do współczesności. Wystawa została podzielona została na dwie części. Na ekspozycję plenerową, na której urządzono wystawę sprzętu artyleryjskiego, rakietowego i radiolokacyjnego, kolekcja została powiększona o dwa statki powietrzne, samoloty: TS-11 Iskra w malowaniu morskim oraz użytkowany przez 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego, rządowy Jak-40. W zbiorach muzeum znajduje się wiele unikatowych eksponatów broni palnej, a także archiwalia dotyczące działalności Wojsk OPL. W budynku muzeum pokazano eksponaty ukazujące rozwój polskiej broni przeciwlotniczej oraz zmieniającą się na przestrzeni lat strukturę i doktrynę obronną. Również miłośnicy historii regionu znajdą tu pamiątki po koszalińskich jednostkach wojskowych. Filia kontynuuje tradycje dawnego Muzeum Obrony Przeciwlotniczej utworzonego w 1976 r. przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

W latach 2014-2016 obecny budynek ekspozycyjny przeszedł gruntowną modernizację i po wyłączeniu z terenu koszar stał się siedzibą muzealnego oddziału.
Poświęcenia Bożego wystawy w dopełnieniu ceremonii otwarcia dokonał duszpasterz Wojska Polskiego, kapelan koszalińskiego Garnizonu - ks. kmdr. por. Andrzej Stawarz.
Scenariusz wystawy pt. „Historia Polskiej Broni Przeciwlotniczej” przygotował jej kurator dr Wojciech Grobelski z Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, który od tego momentu był głównym narratorem dla zwiedzających. Aranżację natomiast wykonała firma Data Techno Park. Odwiedzający wystawę mogą sobie zrobić sobie zdjęcie w hełmie przy unikatowej armacie przeciwlotniczej kalibru 25 mm. "To bardzo cenny eksponat, gdyż w Polsce zachowały się jedynie 4 egzemplarze takich armat. Staraniem gospodarzy jest, aby wystawa była interaktywna, dlatego każdy z gości będzie mógł też przeładować i oddać słuchy strzał z ciężkiego karabinu maszynowego ustawionego na podstawie przeciwlotniczej" – wyjaśnił kurator.

W ekspozycji znalazły się także: broń palna, mundury oraz wojskowy sprzęt optyczny, m.in. dalmierze. "Prezentujemy polski pistolet VIS, który był używany jako broń osobista przez kadrę oficerską od niższego do najwyższego szczebla. Jest także mundur oficera artylerii ciężkiej, który nieznacznie się różni od munduru przeciwlotnika. Na kołnierzu zamiast czerwonych wyłogów powinien mieć żółte. W zbiorach jest także mundur podchorążego 2. Korpusu Polskiego spod Monte Cassino z 3. Pułku Przeciwlotniczego oraz z 3. Brygady Strzelców Karpackich" – wymienił dr Grobelski, dodając, że ekspozycja obejmuje również historię jednostek wojskowych garnizonu koszalińskiego, w tym Centrum Szkolenia Sił Powietrznych,17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wystawę "Historia polskiej broni przeciwlotniczej" tworzą eksponaty z własnych zbiorów placówki, a także z Muzeum Okręgowego w Pile, depozyty z Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu oraz z kolekcji prywatnych. Towarzyszy jej specjalnie przygotowana oferta edukacyjna dla uczniów i nauczycieli.
Dr Wojciech Grobelski dodał, że w planach muzeum jest utworzenie wystawy dotyczącej żołnierzy Armii Krajowej, a także ekspozycji poświęconej "politycznie obcym", czyli żołnierzom artylerii przeciwlotniczej, walczącym za Polskę na różnych frontach, którzy po powrocie do kraju byli represjonowani.
"Najstarszymi eksponatami muzealnych zbiorów są unikatowe instrukcje obsługi do przedwojennych szwedzkich armat Bofors kalibru 40 mm, które były użytkowane przez polską armię przed 1939 r. W ekspozycji są również dokumentacje polskich armat kalibru 75 mm ze Starachowic" - powiedział na zakończenie kurator wystawy dr Wojciech Grobelski.

W części Muzeum, przy ekspozycji poświęconej Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu i Okręgowi Środkowopomorskiemu Związku Piłsudczyków R.P. w Koszalinie Orkiestra Wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odegrała hymn Piłsudczyków „My pierwsza brygada..” oraz złożono wiązanki kwiatów w obecności delegacji Piłsudczyków.
Następnie Prezes Związku Piłsudczyków gen. bryg. Związku Włodzimierz Warchalski scharakteryzował przybyłym działalność Związku i przedstawił jego misję w krzewieniu wśród młodzieży idei Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Za włożony wysiłek i trud modernizacji Muzeum Prezes Związku gen. bryg. Związku Włodzimierz Warchalski uhonorował w obecności Sekretarza Związku ppłk. Eugeniusza Romanów najbardziej zasłużone osoby:
–Złotymi Krzyżami Piłsudczyków następujące osoby:
˃ płk dr Andrzeja Szmania, Z-ca Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
˃ pana mgr Grzegorza Bogaczyka,
- Pamiątkowymi Medalami V-lecia powstania Okręgu Środkowopomorskiego R.P. następujące osoby:
˃ Pawła Pawłowskiego, Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
˃ panią mgr inż. Kamillę Heller, Kierownika Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,
- Okolicznościowymi Grawertonami następujące osoby:
˃ płk mgr Ryszarda Szmania,
˃ pana Andrzeja Składzienia.
Należy zaznaczyć, że ekspozycja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski wzbudziła duże zainteresowanie zwiedzających i pasjonatów historii Polski. Na uwagę zasługują również trzy gabloty ze zbiorów prywatnych dr. Wojciecha Grobelskiego, które zawierały miedzy innymi: medale, gadżety, bibeloty i wydawnictwa historyczne poświęcone Marszałkowi.

W całej okazałości zostały również zaprezentowane eksponaty jednostek wojskowych:
- 17 Oddziału Gospodarczego w Koszalinie,
- Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie.
- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, oraz
- Stowarzyszenia 8 Dywizji Im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie.

Dla Związku Piłsudczyków Okręgu Środkowopomorskiego otwarcie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, po prawie 2-letniej modernizacji obszaru i pomieszczeń stanowi podstawę do realizacji Rocznego Planu Zamierzeń na 2017 rok, między innymi:
- odbycie uroczystości związanych z obchodami V-tej rocznicy powstania Okręgu Środkowopomorskiego, w marcu 2017 roku,
- wykorzystywanie Muzeum do przeprowadzania „Żywej lekcji historii” z zaprzyjaźnionymi uczniami szkół podstawowych nr 2 w Sianowie i nr 6 w Koszalinie,
- zwiedzanie całej ekspozycji Muzeum przez młodzież szkolną, związane z propagowaniem historycznej techniki woskowej oraz do interaktywnego wykorzystania (gdzie to jest możliwe) - sprzętu wojskowego.

Orkiestrze Wojskowej z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie należą sie słowa najwyższego uznania i podziękowania za oprawę muzyczną, niebywały kunszt i uświetnienie uroczystej gali.
W podsumowaniu uroczystości chciałbym gorąco podziękować wszystkim tym, którzy dołożyli swą cegiełkę do budowy Muzeum OPL i naszej ekspozycji poświęconej Piłsudczykom, a także Dyrekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za możliwość wykorzystania materiałów i multimediów.
Należą się również podziękowania wspaniałym paniom, które przygotowały ciepły poczęstunek dla przybyłych. Osobne komplementy dla szefa kuchni – grochówka była prawdziwie wojskowa – smaczna i krzepiąca, co zresztą każdy podkreślał.

PREZES ZARZĄDU
Okręgu Środkowopomorskiego ZP RP
gen. bryg. Związku Włodzimierz Warchalski

Plan na rok 2017

Wieści z Koszalina z dnia 11 listopada 2016 roku – Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Stało się już tradycją, że koszalińscy piłsudczycy świętują rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na wielu płaszczyznach reprezentując Związek jako symbol kultywowania piłsudczykowskiej i niepodległościowej tradycji uczestnicząc w uroczystościach:

 1. Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie im. Bohaterów 8-mej Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w dniu 28 października 2016 roku.
  W uroczystym spotkaniu z uczniami udział wzięli: kpt. ZPRP Janusz Kowalkowski, w asyście por. ZPRP Kazimierza Serkowskiego.
  Repliką historycznej szabli Marszałka Piłsudskiego pasowano najmłodszych uczniów pierwszej klasy. Każdemu uczniowi przekazano wydaną książeczkę pt. „Historia dla najmłodszych”, w której ujęto historię państwa polskiego i poczet władców Polski. Następnie pan kpt. ZPRP Janusz Kowalkowski wystąpił z mini recitalem pieśni patriotycznych i wojskowych.
  Całość uroczystości została przygotowana przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie z dyrektorem na czele panem Sebastianem Boberem, który jest również członkiem Związku Piłsudczyków Okręgu Środkowopomorskiego.
 2. W dniach 7-8 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyły się:
  • Uroczysta Wieczornica poświęcona odzyskaniu niepodległości przez Polskę zorganizowana przez nauczycielkę panią Jolantę Kochańską przy współudziale młodzieży z Ośrodka Wychowawczego.
  • główne uroczystości rocznicowe poświęcone odzyskaniu niepodległości przez Polskę z jednoczesnym wręczeniem i uhonorowaniem białą bronią (szablą wzór nr 21/22) panów oficerów członków Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków R. P. w osobach:
  - por. ZPRP Andrzeja Walesiaka,
  - por. ZPRP Artura Dropko,
  - por. ZPRP Marcina Wołka
  W uroczystości brali udział oprócz wymienionych członkowie Zarządu Związku w osobach:
  - Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. gen. bryg. ZPRP Włodzimierz Warchalski,
  - Członek Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. mjr. Zenon Dropko,
  - Członek Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. kpt. Janusz Kowalkowski,
  - Skarbnik Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. por. Kazimierz Serkowski.
  Mistrzem uroczystej Ceremonii był mjr. Z. P. R. P. Zenon Dropko. Wspomnienia o Marszałku Polski Józefie Piłsudskim przedstawił dr. Łukasz Gładysiak reprezentujący Studio Historyczne „HUSAR”, który zaprezentował repliki broni i umundurowania z tamtego okresu. Następnie przy akompaniamencie gitary patriotycznymi pieśniami legionowymi popisywał się pan Stanisław Przeborowski. Spotkanie zakończyła sesja zdjęciowa uczestników uroczystości z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

  Na podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa przedstawicieli Zarządu Związku w innych uroczystościach niepodległościowych:
  - Członka Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. mjr. Zenona Dropko,
  - Członka Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. kpt. Janusza Kowalkowskiego,
  - Członka Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. por. Artura Dropko,
  oraz pana dr Łukasza Gładysiaka w uroczystościach z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Liceum Ogólnokształcącym „NAUTA” w Bobolicach.
  Na spotkaniu z młodzieżą mjr. Z. P. R. P. Zenon Dropko podkreślił wagę kultywowania piłsudczykowskiej i niepodległościowej tradycji, wyrażając jednocześnie podziękowanie dla grona nauczycielskiego szkoły i młodzieży szkolnej za krzewienie tradycji i historii związanej z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 3. Pasowanie na ucznia klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie im. Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2016 roku.
  W uroczystości szkolnych brali udział:
  - Prezes Honorowy Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. gen. bryg. ZPRP Ryszard Tarnowski,
  - Sekretarz Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. ppłk. Eugeniusz Romanów,
  - Członek Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. kpt. Janusz Kowalkowski,
  - Skarbnik Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. por. Kazimierz Serkowski.
  Władze miejskie reprezentował Wiceprezydent Miasta Koszalina pan Przemysław Krzyżanowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pan Krzysztof Sobiecki.
  Uroczystość uświetnił występ chóru „Frontowe Drogi” z pieśniami z okresu II. Rzeczypospolitej. Następnie Prezes Honorowy Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. gen. bryg. ZPRP Ryszard Tarnowski w krótkim wystąpieniu podkreślił rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, a Sekretarz Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. ppłk. Eugeniusz Romanów w asyście oficerów Związku dokonał pasowania na ucznia uczniów pierwszych klas. Każdemu uczniowi przekazano wydaną książeczkę pt. „Historia dla najmłodszych”, w której ujęto historię państwa polskiego i poczet władców Polski.
 4. W dniu 10 listopada 2016 roku Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. gen. bryg. ZPRP Włodzimierz Warchalski uczestniczył w poświęceniu i wręczeniu sztandaru dla Okręgu Gdańskiego zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym oraz w poświęceniu i odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku reprezentowanym przez Wojewodę pana Dariusz Drelicha. Ceremonii odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej dokonali:
  - Ordynariusz Diecezji Gdańskiej arcybiskup Leszek Sławoj Głódź (były Biskup Polowy WP, gen. dyw.),
  - Prezes Zarządu Krajowego Z. P. R. P. gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa.
  Otwarto również Salę Odpraw Zarządzania Kryzysowego noszącą imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  Rys historyczny o Marszałku wygłosił gen. bryg. Tomasz Madej. Prezes Zarządu Krajowego Z. P. R. P. gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa uhonorował związkowymi ryngrafami następujące osoby:
  - Wojewodę pana Dariusz Drelicha,
  - Ordynariusza Diecezji Gdańskiej arcybiskup Leszka Sławoj Głódzia,
  - Kapelana Związku Piłsudczyków R. P. księdza infułata Mariana Próchniaka.
 5. Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Koszalinie dniu 11 listopada 2016 roku w Koszalinie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Potem odbył się przemarsz uczestników mszy i nabożeństwa przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie uroczysty apel i manifestacja patriotyczna na placu Zwycięstwa pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego miały charakter zgodny z Ceremoniałem Wojskowym, tj.:
  - Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Koszalin,
  - Zmiana żołnierzy na posterunku honorowym pod pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego,
  - Przemówienie Prezydenta Miasta Koszalina pana Piotra Jedlińskiego,
  - Apel pamięci z salwą honorową,
  - Złożenie wiązanek kwiatowych pod pomnikiem Marszała Józefa Piłsudskiego,
  - Defilada żołnierzy z Garnizonu Koszalin.
  Tegoroczne uroczystości obchodów Święta Niepodległości zostały wzbogacone historyczną rekonstrukcja wydarzeń:
  - „rozbrajanie Niemców” w Warszawie w 1918 r. (parking przed Delegaturą Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Andersa).
  - „wystąpienie Ignacego Jana Paderewskiego” w Poznaniu w grudniu 1918 r. (balkon kamienicy przy ul. Piłsudskiego vis-à-vis placu Zwycięstwa).
  - Koszalińska Parada Niepodległości ulicami: Zwycięstwa, 1 Maja, Połczyńska (w kierunku Archiwum Państwowego przy ul. Skłodowskiej) z udziałem: bębniarzy na platformie, mieszkańców Miasta Koszalina, na końcu pojazdy ze Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” oraz motocykle z Klubu Motocyklowego Adventure i rowerzyści.
  -„powszechna mobilizacja” do walki o granice Polski z lipca 1920 roku, (Archiwum Państwowego przy ul. Skłodowskiej),
  - na zakończenie wystawa w Archiwum Państwowym – poświęcona odzyskaniu niepodległości.

  W uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Koszalinie brali udział:
  - Prezes Honorowy Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. gen. bryg. ZPRP Ryszard Tarnowski,
  - Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. gen. bryg. ZPRP Włodzimierz Warchalski,
  - Sekretarz Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. ppłk. Eugeniusz Romanów,
  - Członek Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. kpt. Ireneusz Szeliga,
  - Skarbnik Zarządu Środkowopomorskiego Z. P. R. P. por. Kazimierz Serkowski,
  - Przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk. Józef Kisielnicki,
  - Przedstawiciel Stowarzyszenia Żołnierzy 8 Dywizji im. B. Głowackiego pan gen. bryg. Zenon Werner,
  - Przedstawiciel Światowego Związku Armii Krajowej pan mjr. Zbigniew Perzyński,
  - Przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ pan płk. Jerzy Kurowski,
  - Garnizon Koszaliński reprezentowali – dowódca Garnizonu Koszalin – pan płk. Andrzej Mentel, płk Piotr Kłosiński, płk. Dariusz Sienkiewicz, płk. Robert Hryckowian,
  oraz wielu innych mieszkańców Koszalina.
  W historycznych inscenizacjach obchodów Święta Niepodległości w Koszalinie uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:
  - Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „PERUN”,
  - Archiwum Państwowe w Koszalinie,
  - Centrum Kultury 105,
  - Politechnika Koszalińska,
  - Aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,
  - Akcja Katolicka.
Reasumując lata historii …
11 listopada 2016 rok to 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w roku, kiedy to Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała naszej ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy, bowiem w tym dniu w 1918 roku po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 roku wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, tj. 12 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

PREZES ZARZĄDU
Okręgu Środkowopomorskiego ZP RP
gen. bryg. ZPRP Włodzimierz Warchalski

Wieści z Koszalina – 18 marca 2016 r.

Nie tylko w Koszalinie, ale w wielu miastach, instytucjach w szkołach całej Polsce w dniach 17-20 marca odbywały się uroczystości poświęcone wielkiemu Polakowi jakim był Marszałek Polski Józef Piłsudski, min. w Warszawie w dniu 17 marca 2016 r. na Centralnych Uroczystościach Okręg Środkowopomorski reprezentowała delegacja w składzie:
Piotr Zientarski - płk ZPRP Viceprezes Zarządu, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Tadeusz Frydrych – gen. w stanie spocz . Straży Granicznej
Krzysztof Żabicki – gen. bryg. Wojska Polskiego

W Koszalinie uroczystości związane z IV rocznicą powstania Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków R.P. i imieninami Marszałka rozpoczęły się od złożenia kwiatów w asyście pocztu sztandarowego przed pomnikiem Marszałka. Motto na pomniku dał „Polsce wolność, granicę, moc i szacunek” do dzisiaj jest aktualne.

W złożeniu kwiatów uczestniczyły delegacje:
- Urzędu Miasta z zastępcą Prezydenta Koszalina panem Przemysławem Krzyżanowskim,
- żołnierzy Armii Krajowej z jubilatem 95 latkiem Dominikiem Zalewskim,
- Związku Piłsudczyków R.P. Okręgu Środkowopomorskiego z prezesem p. bryg. Ryszardem Tarnowskim
- licznie zebrana społeczność Koszalina i młodzież szkolna – reprezentanci szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 z Sianowa, Szkoły Podstawowej nr 6 z Koszalina, Gimnazjum Nr 2 z Koszalina.

W drugiej części programu w Centrum Kultury 105 rozpoczęto od odśpiewania przez chór „Frontowe Drogi” Hymnu Państwowego i legionowego marsza „My pierwsza brygada”, powitania zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu i wygłoszenia referatu okolicznościowego poświęconego Marszałkowi przez Pana płk dr. Wojciecha Grobelskiego.
Następnie przystąpiono do wręczenia legitymacji związkowych wręczenia wyróżnień: odznakami pamiątkowymi, uhonorowania białą bronią i wręczenia patentów oficerskich oraz wyróżnienia związkowymi grawertonami i medalami XXV-lecia Związku Piłsudczyków R.P.

Srebrnymi krzyżami piłsudczyków wyróżniono:
1. Mirosława Bielskiego
2. Zygmunta Felińskiego
3. Edwarda Muchę
4. Jana Kordeczkę
5. Bernarda Krupskiego
6. Leona Nikonowicza
7. Franciszka Steca
8. Jana Tomaszewskiego
9. Janusza Więcławika
10. Dominika Zalewskiego
11. Stanisława Żabińskiego
12. Piotra Ostrowskiego

Uhonorowano białą bronią:
1. Zygmunta Felińskiego
2. Jerzego Kurowskiego
3. Andrzeja Nijaka
4. Leszka Ślipka
5. Andrzeja Witka
6. Zdzisława Witosa

Mianowano na wyższe stopnie związkowe n/w członków - oficerów starszych:
1. płk ZPRP Wiesława Kołakowskiego
2. ppłk ZPRP Janusza Łodziewskiego
3. ppłk ZPRP Eugeniusza Romanów
4. ppłk ZPRP prof. Marka Chmaja
5. mjr ZPRP Jarosława Bihun
6. mjr ZPRP Kazimierza Okińczyca
7. mjr ZPRP Zenona Dropko

Na stopień kapitana - oficerów młodszych:
1. por. Kazimierza Bednarskiego
2. por. Tomasza Tamborskiego
3. por. Cezarego Tkaczyk
4. por. Marka Reinholza
5. por. Przemysława Żarnę

Na pierwszy stopień oficerski:
1. por. ZPRP Jana Kordeczkę
2. por. ZPRP Jacka Plutę
3. por. ZPRP Adama Szewczyka
4. por. ZPRP Andrzeja Walesiaka
5. por. ZPRP Rafała Wolnego
6. por. ZPRP Leonarda Jaworskiego

Grawertonami i medalami XXV lecia Związku Piłsudczyków wyróżniono:
- Monikę Kuzio – Czapkę
- chór „Frontowe Drogi”
- Joannę Wyżykowska
- Jana Dąbrowę
- Marcina Napierałę
- Kazimierza Waliszewskiego

Albumami: Grażynę Bielawską – Cieślę, Mirosława Kroma, Wiesława Mrugałę, Marka Woszczatyńskiego, Błażeja Woszczyka, Przemysława Schielke.

Wszystkim wyróżnionym, mianowanym i odznaczonym gratulacje złożył Prezes Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego p. bryg. Ryszard Tarnowski, a chór „Frontowe Drogi” zadedykował wyróżnionym wiązankę pieśni patriotycznych i wojskowych.

Po zakończeniu "mini koncertu” odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze:
- Prezes bryg. Ryszard Tarnowski zapoznał z Ramowym Planem zamierzeń na 2016 r. – patrz strona internetowa,
- sekretarz-skarbnik bryg. Związku Włodzimierz Warchalski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 r. i główne kierunki pozyskiwania środków finansowych w 2016 r.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan płk ZPRP Tadeusz Faber w sprawozdaniu komisji ocenił pracę Zarządu za 2015 r. oraz ustosunkował się do sprawozdania finansowego.

Na następną kadencję dokonano wyboru nowych władz Związku Piłsudczyków R.P.
Na Prezesa Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego ze względu na rezygnację bryg. Ryszarda Tarnowskiego wybrano jednogłośnie przez aklamację bryg. Związku Włodzimierza Warchalskiego byłego sekretarza – skarbnika Związku.

Nowo wybrany Prezes Zarządu do współpracy wybrał następujących członków Związku i powierzył pełnienie obowiązków:

Prezydium Zarządu:
Prezes Zarządu Włodzimierz Warchalski – brygadier Związku
Wiceprezes Zarządu Piotr Zientarski – pułkownik ZPRP
Sekretarz Zarządu Eugeniusz Romanów – ppłk ZPRP
Skarbnik Zarządu Kazimierz Serkowski – porucznik ZPRP

Członkowie Zarządu:
Bogdan Krawczyk – pułkownik ZPRP
Andrzej Witek – pułkownik ZPRP
Zenon Dropko – major ZPRP
Janusz Kowalkowski – kapitan ZPRP
Ireneusz Szeliga – kapitan ZPRP

Na wniosek Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego bryg. Ryszard Tarnowski został decyzją Zarządu Krajowego ZPRP tytularnym Honorowym Prezesem Zarządu Okręgu Środkowopomorskiego.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Tadeusz Faber – pułkownik ZPRP
Członkowie: Antoni Julian Warcholiński – pułkownik ZPRP.

Nowo wybrany Prezes Zarządu podziękował za zaufanie i przekazał jakim Prezesem chciałby być:
- na tyle silnym żeby testament Marszałka móc realnie wcielać w życie, jako wzorzec przyjąć Motto z koszalińskiego pomnika „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Pokazał jak budować silne państwo."
- otwartym i przyjaznym dla ludzi którzy chcą realizować się w Związku,
- prowadzić właściwą apartyjną politykę historyczną, główny wysiłek skierować na propagowanie patriotycznych postaw u młodzieży szkolnej,
- propagować „Żywą lekcję historii” poprzez spotkania, konkursy, wykłady, przekazywać tradycje i historię o wielkim polaku jakim był Marszałek Józef Piłsudski,
- godnie reprezentować Związek Piłsudczyków i dbać o jego interesy.

W działalności statutowej główny wysiłek skierować należy na Jubileusz V-tej rocznicy powstania Okręgu i 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.

Uroczystość Piłsudczyków uświetniła wystawa odznaczeń i medali wojskowych w holu Centrum Kultury 105 przygotowaną przez panów: Jana Dąbrowę i Kazimierza Waliszewskiego.

bryg. ZPRP Włodzimierz WARCHALSKI
bryg. ZPRP Ryszard TARNOWSKI

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ ZP RP OKRĘGU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO NA 2016r.

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP OKRĘGU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO NA 2016r.

 1. Posiedzenie Zarządu Okręgu - 04.02.2016r. - Biuro Senatora RP.
 2. Udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 40-lecia Centrum Kultury 105 - 15.01.2016r. - CK 105 - g. 19:00.
 3. Uroczystości związane z czwartą rocznicą powstania Okręgu Środkowopomorskiego ZPRP i imieninami Marszałka Józefa Piłsudskiego - 18.03.2016r. - CK 105 - g. 10:00.
 4. Złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka z okazji jego imienin - 18.03.2016r. - Plac Wolności - 9:30.
 5. Udział w uroczystości nadania rondu przy ul. 4-Marca imienia Polskich Żołnierzy Misji ONZ-u - 23.04.2016r. Rondo przy ul. 4-Marca - g. 10:00.
 6. Udział w uroczystościach związanych z 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-Maja - 03.05.2016r. - Plac Wolności - g. 11:00.
 7. Udział w uroczystościach związanych z wyzwoleniem Koszalina i Świętem Pioniera - 09.05.2016r. - Plac przez pomnikiem "Byliśmy, jesteśmy, będziemy" - g. 10:00.
 8. Złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka z okazji 81 rocznicy jego śmierci - 12.05.2016r. - Plan Wolności - g. 10:00.
 9. Żywa lekcji historii - 12.05.2016r. - Gimnazjum Nr 2 - g. 11:00.
 10. Marszałek Józef Piłsudski w słowach i czynach - spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie - 17.05.2016r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie - g. 17:00.
 11. Złożenie wiązanki kwiatów na grobie szefa I kompanii kadrowej kpt. Michała Wieruszewskiego z okazji 102 rocznicy wymarszu I kadrowej - 06.08.2016r. - cmentarz koszaliński - g. 11:00.
 12. Udział w obchodach 72 - rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.09.2016r. - Plac przed pomnikiem gen. Sikorskiego.
 13. Udział w obchodach Święta Wojska Polskiego - 15.08.2016r. - Plac Wolności - g. 11:00.
 14. Współudział w organizacji piątej prezentacji piosenki patriotycznej i wojskowej - 20.08.2016r. - filharmonia koszalińska - g. 11:00.
 15. Udział w uroczystościach związanych z 100 rocznicą powstania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Kraju - 01.09.2016r. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 8 pułk przeciwlotniczy, Filharmonia.
 16. Udział w uroczystościach związanych z 72 rocznicą wybuchu II wojny światowej - 01.09.2016r. - Ratusz - capstrzyk przy ognistych ptakach.
 17. Udział w uroczystościach związanych z powstaniem 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego i koszalińskim 8 pułkiem przeciwlotniczym - 10.09.2016r. - Plac apelowy 8 pułku - g.10:00.
 18. Udział w uroczystościach związanych z 28 rocznicą powstania Związku Piłsudczyków RP. - 13.09.2016r. - Gdynia.
 19. Organizacja Konkursu Słowa, Pieśni i Obrazu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - 04-05.11.2016r. - Centrum Kultury 105.
 20. Żywe lekcje historii z okazji 98-rocznicy uzyskania niepodległości:
  • szkoła podstawowa nr 6
  • zespół szkół katolickich
  • młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Polanowie
  • koszalińskie przedszkola
  - m. listopad
 21. Współorganizacja obchodów Święta Niepodległości - 11.11.2016r. - Plac Wolności, Katedra.
 22. Posiedzenie Zarządu Okręgu - m. grudzień.
 23. Inne:
  - udział w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy Związku.


PREZES
Okręgu Środkowopomorskiego ZP RP
bryg. Ryszard Tarnowski


Strony artykułów:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ilość artykułów w aktualnościach: 80