Marszałek Polski Józef Piłsudski - dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Pokazał jak budować silne Państwo.
Czwartek , 17 stycznia 2019 r.
WŁADZE KRAJOWE

PREZES ZK ZP RP - TPJP
Generał ZP RP
Pan Stanisław Władysław Śliwa

Wiceprezes ZK ZP RP - TPJP
Generał Dywizji ZP RP

Pan Wiesław Leszek Ząbek

Wiceprezes ZK ZP RP - TPJP
Generał Dywizji ZP RP

Pan Józef Zysk

Skarbnik ZK ZP RP - TPJP
Generał Brygady ZP RP

Pan Tomasz Madej

Sekretarz ZK ZP RP - TPJP
Pułkownik ZP RP

Pan Julian Aleksander Michaś

SIEDZIBA ZK ZP RP:
81-198 Kosakowo k. Gdyni
ul. Nagietkowa 7

Okręgowy Sąd Honorowy

ppłk ZPRP Witold Pahl
tel. 504 259 277

kpt. ZPRP Przemysław Żarna
tel. 604 942 870

por. ZPRP Grażyna Anna Sztark
tel. 692 430 587, 504 260 402

ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
OKRĘG ŚRODKOWOPOMORSKI W KOSZALINIE

ADRES DO KORESPONDENCJI:
75-452 Koszalin, ul. Jana Pawła II 8a/36

KRS:0000308552
REGON: 004588272

Nr. kont: ZPRP - TPJP
PKO BP I Oddz. w Koszalinie
96 1020 2791 0000 7302 0203 2035

ZARZĄD
OKRĘGU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO
W KOSZALINIE

PREZES:
płk ZP RP
Andrzej Witek
tel. 608 082 620

Zastępca Prezesa:
płk ZP RP Piotr Benedykt Zientarski
tel. 601 726 297

Sekretarz:
kpt. ZP RP Jerzy Krystowczyk
tel. 604 942 870

Skarbnik:
kpt. ZP RP Kazimierz Serkowski
tel. 500 023 412

Członkowie Zarządu:
mjr ZP RP Zenon Dropko
tel. 606 900 322

KOMISJA REWIZYJNA
OKRĘGU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO
W KOSZALINIE

PRZEWODNICZĄCY:
kpt. ZPRP Andrzej Walesiak
tel. 665 124 959

Członkowie Komisji:
płk ZPRP Roman Budynek
tel. 606 753 273

por. ZPRP Jacek Pluta
tel. 600 372 244
94 354 22 34

Prezes Honorowy
OKRĘGU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO
W KOSZALINIE

Generał Brygady ZP RP
Ryszard Tarnowski
tel. 691 434 700